Tin tức\Tin đặc biệt

TƯ Hội LHPN Việt Nam nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ

 18/07/2023 09:17   Tag:

TƯ Hội LHPN Việt Nam vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp.
TƯ Hội LHPN Việt Nam nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ

 

 

TƯ Hội LHPN Việt Nam vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp.
 Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Chiều 17/7, tại hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp.

Chủ trì hội nghị có: Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng - Khối trưởng Khối thi đua; Bí thư Thường trực BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương - Khối phó Khối thi đua. 

Tham dự hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo 9 tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp gồm: UBTƯ MTTQ Việt Nam; TƯ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; TƯ Hội Nông dân Việt Nam; Hội LHPN Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Theo báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Khối thi đua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và người đứng đầu các đơn vị thành viên, Khối thi đua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Theo đó, các thành viên trong Khối thi đua đã tích cực hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc và các tổ chức trong Khối thi đua. Trong đó, các các phong trào như "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"… được các tổ chức trong Khối thi đua tiếp tục quán triệt thực hiện với nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng hình thức, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đơn vị các cấp bằng nhiều cách thức cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng (thứ 2 từ phải qua) và Bí thư Thường trực BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương (bìa phải) chủ trì hội nghị

Trong công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng XII, 9/9 đơn vị thành viên trong Khối tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đến toàn hội viên, đoàn viên.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, các đơn vị thành viên trong Khối đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với tinh thần các cấp uỷ, tổ chức Đảng, nguồi đứng đầu các đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ với các nội dung, giải pháp theo các chức năng, nhiệm vụ được giao, các phong trào như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025", "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở" đã chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức thực hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Tại TƯ Hội LHPN Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2023, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã bám sát chỉ đạo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội: Kế hoạch công tác Hội năm 2023, Kế hoạch thực hiện 2 khâu đột phá... nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Hội, đồng thời chỉ đạo Hội LHPN tỉnh, thành, đơn vị và định hướng hai tổ chức thành viên phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp để đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch công tác Hội năm 2023, với chủ đề năm "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở" phù hợp với địa phương, đơn vị. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (bìa phải) cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Các sự kiện, chuỗi hoạt động lớn, đồng loạt, được các cấp, các ngành, hội viên, phụ nữ và hai tổ chức thành viên hưởng ứng, như: Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"; "Tết trồng cây"; "Tuần lễ Áo dài"; đồng diễn dân vũ và phát động Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc; Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp; hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác và 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc; Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia; Trại hè "Hoa hướng dương" năm 2023 dành cho các cặp mẹ con trẻ mồ côi quy mô cấp toàn quốc,...

Trong đó Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc nhận được sự tham gia hưởng ứng của hơn 1000 hội viên, phụ nữ đến từ 55 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là một trong những hoạt động đổi mới từ cách thức tổ chức, đến đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ, có sức lan tỏa sâu rộng. Đây là sân chơi lành mạnh, ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện TDTT, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho chị em. Từ đó, phát huy tính năng động, sáng tạo trong mỗi hội viên, phụ nữ; đã tạo động lực, khí thế sôi nổi trong đời sống, góp phần thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Với Phong trào "Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới", TƯ Hội LHPN Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", "Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch", lựa chọn nội dung "Vun đắp, giữ gìn giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam" gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2023. Cùng với đó, Hội cũng nâng cao hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với mục tiêu "không để phụ nữ, trẻ em nào bị bỏ lại phía sau", các cấp Hội LHPN Việt Nam chú trọng giúp hội viên thoát nghèo, vận động nguồn lực, hỗ trợ vốn, hỗ trợ các mô hình sinh kế, tổ hợp tác, tổ liên kết, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ cấp xã, hội viên phụ nữ nghèo. Trong 6 tháng, 48 HTX do phụ nữ tham gia quản lý đã được thành lập mới, 5.818 phụ nữ khởi sư kinh doanh và khởi nghiệp được hỗ trợ, các hoạt động uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, hoạt động tài chính vi mô tiếp tục được làm tốt. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tiếp tục được TƯ Hội LHPN Việt Nam triển khai và tổ chức thành công trại hè "Hoa hướng dương" cho các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng - Khối trưởng Khối thi đua - kết luận hội nghị

Đối với phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở", TƯ Hội LHPN Việt Nam tập trung xây dựng hình ảnh tổ chức Hội, hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam thừoi đại mới với các nội dung cụ thể hoá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả". Các cấp Hội tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đồng hành cùng cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ phụ nữ; nâng cao năng lực đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và chi trưởng, tổ trưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Hội. Mặc dù trong bối cảnh có thêm nhiều việc mới, việc khó nhưng Hội LHPN các tỉnh, thành vẫn thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy phù hợp với Quy định số 212 của TƯ Đảng và số lượng biên chế được giao theo kế hoạch của tỉnh, thành uỷ.

Trong công tác giám sát, phản biện xã hội, TƯ Hội LHPN Việt Nam chú trọng đề xuất chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị và 2 tổ chức thành viên tổ chức lấy ý kiến các đối tượng phụ nữ đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng nhiều hình thức tại 26.781 hội nghị, hội thảo; nhận được 2.348.965 lượt ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân. Từ kết quả lấy ý kiến, Trung ương Hội đã khảo sát trực tuyến một số nội dung liên quan đến bình đẳng giới trong dự thảo, thu được 37.325 phiếu (82% phụ nữ, 18% nam giới). Kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để Hội LHPN Việt Nam tiếp tục có những kiến nghị, đề xuất trong quá trình tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngoài ra, TƯ Hội chủ trì tham mưu góp ý 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Hội LHPN một số tỉnh thành đã chủ động tổ chức các hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương để trao đổi về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhậnthuwcs, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bà Hoàng Anh Thơ - Phó Chánh Văn phòng TƯ Hội LHPN Việt Nam đề xuất ý kiến tại hội nghị

Đối với công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các thành viên trong Khối thi đua thường xuyên coi trọng việc phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, sáng tạo để biểu dương, động viên, nhân rộng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được quan tâm tổ chức trên nhiều nền tảng, phương tiện truyền thông, góp phần lan toả, nhân rộng đến toàn xã hội.

Đặc biệt, Chủ trì Hội nghị đánh giá cao sự đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn bản, hồ sơ khen thưởng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính được các thành viên trong Khối tích cực triển khai, góp phần đẩy nhanh xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều nhất trí với báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều ý kiến trong việc tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách về thi đua, khen thưởng; cũng như tăng cường trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay, mô hình mới. Trong đó, TƯ Hội LHPN Việt Nam đề xuất các cấp các ngành cần có những kế hoạch, chính sách trong việc đào tạo việc làm nhanh cho đối tượng người lao động bị mất việc, giãn giờ làm trong bối cảnhthị trường lao động gặp nhiều khó khăn như hiện nay, đặc biệt đối tượng lao động nữ là những người chịu nhiều ảnh hưởng nhất.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng – Khối trưởng Khối thi đua – ghi nhận những báo cáo, đề xuất, kiến nghị của các tổ chức thành viên, từ đó yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, phát huy trong việc vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước và các tổ chức thành viên. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 đã được triển khai đến các thành viên trong Khối.

TƯ Đoàn TNCS Hồ Chính Minh và TƯ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Với những đóng góp của các đơn vị trong phong trào thi đua, tại hội nghị Sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp, TƯ Hội LHPN Việt Nam vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; TƯ Đoàn TNCS Hồ Chính Minh và TƯ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

 

 

 

 
https://phunuvietnam.vn/


 
 
 

Cùng chuyên mục

Từng cán bộ, Đảng viên là hạt nhân đoàn kết đảm bảo uy tín, hình ảnh của tổ chức Hội

Từng cán bộ, Đảng viên là hạt nhân đoàn kết đảm bảo uy tín, hình ảnh của tổ chức Hội
Sáng 29/12, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; tổng kết Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan TW (07/11/1948 – 07/11/2023).

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2024

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2024
Chiều 28/12, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đại diện người lao động cơ quan năm 2023.