Tin tức\Đào tạo

Triển khai hiệu quả Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ”

 24/03/2021 10:49   Tag:

Triển khai hiệu quả Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ”

Trong những năm qua, việc triển khai Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” theo Quyết định 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã triển khai nhiều chương trình bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh.

 Năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 373/KH-PN ngày 04/8/2020 về mở lớp bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo lĩnh vực công tác và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hội viên cho cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ nguồn, Chi hội trưởng Hội. Qua đó đã triển khai nhiều chương trình bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ  cấp cơ sở năm 2020.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã mở 04 lớp cho 210 học viên với tổng kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt và cấp là 152 triệu đồng, bao gồm 02 lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  cấp cơ sở, 01 lớp cho cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  cấp xã, 01 lớp bồi cho cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện. Học viên tham gia sẽ được tập huấn các nội dung tổng quan về công tác tổ chức trong hệ thống hội; công tác vận động, tập hợp phụ nữ trong tình hình hiện nay; công tác tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, quy chế bầu cử hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam. Một số vấn đề về hội viên, hội phí, nhiệm kỳ 2017 - 2022; những vấn đề đặt ra đối với chi hội trưởng và gợi ý giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức trong việc sáp nhập chi hội. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên; công tác giám sát, phản biện xã hội; giải quyết các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ; công tác văn phòng và công tác thi đua khen thưởng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành các công văn về việc đề nghị phối hợp báo cáo kết quả triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ” định kỳ 6 tháng, 01 năm. Chỉ đạo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và mở lớp năm 2021 với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La và xác nhận vốn được cấp năm 2021 để triển khai thực hiện Đề án theo yêu cầu của Trung ương Hội.

Thông qua các lớp bồi dưỡng, cán bộ Hội được củng cố, cập nhật nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội phục cho công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động về công tác hội và phong trào phụ nữ; chất lượng tham mưu, phương pháp thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng lên. Kết quả bồi dưỡng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội nói riêng; góp phần đảm bảo cho công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng nguồn cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới nói chung.

Như Thủy

 
 
 

Cùng chuyên mục

Từng cán bộ, Đảng viên là hạt nhân đoàn kết đảm bảo uy tín, hình ảnh của tổ chức Hội

Từng cán bộ, Đảng viên là hạt nhân đoàn kết đảm bảo uy tín, hình ảnh của tổ chức Hội
Sáng 29/12, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; tổng kết Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan TW (07/11/1948 – 07/11/2023).

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2024

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2024
Chiều 28/12, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đại diện người lao động cơ quan năm 2023.